Zásady ochrany osobních údajů

Jak chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje

Na této stránce naleznete informace o zásadách a postupech uplatňovaných při zpracování vašich osobních údajů na našem webu a vašich právech.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je firma GRIEGER CZ s.r.o., IČ 28439023, se sídlem Sukorady 124, 294 06 Sukorady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141573/MSPH.

Kontaktní osoba je Radomír Grieger, adresa elektronické pošty jednatel@grieger.cz

Správce osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Společnost GRIEGER CZ s.r.o. provozuje webové stránky na adrese www.grieger.cz, jejímž prostřednictvím nabízí služby v oblasti výroby a realizace oken, dveří, stínící techniky, garážových vrat a doplňkových služeb. Webové stránky www.grieger.cz fungují pouze v síti Internet a k jejímu provozu nevyužíváme aplikace.

Čím se řídíme při zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s:

1. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
2. Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
3. Zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Co jsou osobní údaje a proč je zpracováváme

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, nevyužíváme profilování. 

Zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení:

vašich dotazů zaslaných prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře (jméno, e-mail, telefon),
nezávazné poptávky po našich službách (jméno, e-mail, telefon, adresa),
vytvoření cenové nabídky (jméno, e-mail, telefon, adresa),
poskytování služeb a plnění smlouvy (fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresa),
zasílání obchodních sdělení (e-mail, telefonní číslo), na základě oprávněného zájmu správce, přičemž souhlad se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat,
vedení a zpracování účetnictví (fakturační údaje), abychom naplnili zákonné požadavky pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po nezbyně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování osobních údajů:

Osobní údaje, které jsou potřebné k plnění práv a povinností plynoucí ze smlouvy zpracováváme po dobu trvání smlouvy. Následně po dobu 5 let od jeho skončení. 

Osobní údaje poskytnuté při elektronické i telefonické komunikaci pro vyřízení dotazů ke službám a zboží uchováváme po dobu 1 roku. 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání obchodních sdělení zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb, následně 1 rok po jeho skončení či do odvolání souhlasu. 

Kdo jsou třetí strany, které mají přístup k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti GRIEGER CZ s.r.o. a někteří externí dodavatelé.

Pro zajištění některých operací, které nedokážeme zajistit sami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů.

Jsou to následující dodavatelé:

  • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, 94043 USA, pro statistické vyhodnocování;
  • Synogic Solutions s.r.o., IČ 14249804, sídlem Rumjancevova 65/20a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústní nad Labem, oddíl C, vložka 48403, pro výrobu, realizaci a správu webových stránek. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme

Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává společnost GRIEGER CZ s.r.o., která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejména tato práva:

1. právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů;
3. právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje;
4. právo na omezení zpracování osobních údajů;
5. právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů, který má za to, že společnost GRIEGER CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby společnost odstranila závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookies na našem webu

Prostřednictvím webových stránek www.grieger.cz mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s dokumentem Souhlas s Cookies.

Soubory Cookies používáme pro zajištění funkčnosti webových stránek a pro jejich optimalizaci. Díky souborům Cookies se můžeme např. dozvědět, zda jste naše stránky už navštivili, o jaké produkty či služby se zajímáte a další.

Pokud si nepřejete soubory Cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory Cookies z disku vašeho počítače vymazat a/nebo zablokovat jejich příjem.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 15. března 2023.